Orkan 91

CILJ OPERACIJE

Jednovremenim napadnim djelovanjem glavnih snaga OG Posavina na pravcima Novska - Okučani i Nova Gradiška - Okučani, primjenom obuhvatnih djelovanja uz snažnu topničku potporu razbiti snage neprijatelja u prostoru Okučani - G. Rajič - Stara Gradiška, posjesti državnu granicu na Savi i biti u spremnosti za odbijanje protuudara.

OSLOBOĐENI TERITORIJ

Napadnim djelovanjem HV u oslobađanju Zapadne Slavonije oslobođeno je ukupno oko 2255 km2 površine.
Površina teritorije Zapadne Slavonije je oko 8.822 km2, od čega je pobunom Srba i stvaranjem tzv. SAO Krajine Zap. Slavonija okupirano oko 2.865 km2 ili 32,5% teritorije.
Ukupno tijekom listopada, studenog i prosinca 1991. godine oslobođeno je 2255 km2 ili 78,7% okupirane teritorije Zapadne Slavonije. Za akciju Bljesak ostalo je 600 km2.

POSTROJBE

  Hrvatska vojska

Operaciju je pripremalo i provelo Zapovjedništvo OG - “Posavina”, ukupna jačina HV bila je oko 13600 ljudi, 80 komada topničkog oružja, 23 lansera VBR, 29 tenkova i 6 oklopnih transportera. Snage na prostoru Novska: 1. A brigada ZNG "Tigrovi"; 125. br HV; 151. br HV; 117. br HV; 105. br HV; 2/153. br HV; 51. sbHV; 53. sbHV; 56. sbHV; 65. sbHV; samostalna satnija 100. br HV "Štraseri"; topnička bitnica SO 76 mm; 15. smpotp HV; sam. divizijun VBR 128 mm. Snage na prostoru Nova Gradiška: 121. br HV; 108. br HV (-1); 99. br HV; 2/149. br HV.

  Agresorska vojska

5. K Banjalučki i paravojne postrojbe SAO Krajine Zapadna Slavonija. Jačina snaga neprijatelja prosuđivale su se na oko 13 500 ljudi, 100 tenkova, 57 oklopnih transportera, 120-150 komada topničkog oružja. Snage agresora na smjeru Novska: 16. pmtbr; 5. pbr; 1. br TO Okučani; I KAG-5; dVBR 128 mm; Snage agresora na smjeru Nova Gradiška: 369. okbr (-1); 2. br TO Okučani; II KAG-5; dVBR 128 mm.

BOJNA DJELOVANJA AGRESORA

Snage 5. K Banjalučkog po osvajanju mostobrana na r. Sava kod Stare Gradiške i spajanjem sa snagama TO Okučani i mb/265. mbr Bjelovar, 6. listopada, glavnim snagama 16. pmtbr i 5. pbr, otpočinje napadna djelovanja smjerom Okučani - Novska - Kutina - Zagreb, u cilju deblokade blokiranih postrojbi u Bjelovaru, Varaždinu i Zagrebu, a pomoćnim snagama smjerom Nova Gradiška-Slavonski Brod sa ciljem sadejstvovati snagama 1.pgmd na smjeru Vinkovci - Slavonski brod.

GUBICI

  Hrvatska strana

184 poginulih, 595 ranjenih.

  Agresorska strana

516 poginulih, 615 ranjenih.

ISKUSTVA

  1. spriječen je daljnji prodor snaga 5. K prema Zagrebu, njihovo spajanje s snagama u blokadi vojarni u Zagrebu, Varaždinu, Bjelovaru i Koprivnici, izbijanje na crtu Virovitica-Kutina; te zauzimanje Nove Gradiške;
  2. spriječen je prodor snaga 5. K i njihovo spajanje s paravojnim snagama tzv. SAO Krajine, te prodor ka Bjelovaru i Virovitici;
  3. oslobođeno je 675 km2 teritorije Posavine, 370 km2 na Novskoj bojišnici i 305 km2na Novogradiškoj bojišnici;
  4. oslobođeno je 18 naseljenih mjesta na Novskoj bojišnici i 10 naseljenih mjesta na Novogradiškoj bojišnici;
  5. uspješnom realizacijom napadne operacije ORKAN-91, olakšano je bojno djelovanje snagama 2. OZ Bjelovar u realizaciji svojih napadnih djelovanja za oslobađanje Bilogore i Papuka

 

TIJEK VOJNOREDARSTVENE OPERACIJE

Slamanjem napadne moći agresora, preotimanjem operativno - strategijske inicijative, stvoreni su uvjeti za izvršenje napadnih djelovanja. Zapovjedništvo OG Posavina cijeneći situaciju donosi odluku o poduzimanju napadnih djelovanja u skladu s zamisli GSHV. Odluku o provođenju napadne operacije je 25.10.1991. odobrio NGS OS RH.
Upornom obranom snaga HV na Novskom i Novogradiškom sektoru zaustavljen je napad snaga 5.K i slomljena njegova napadna moć, time je preoteta operativno - strategijska inicijativa i stvoreni uvjeti za izvršenje napadnih djelovanja. Obrambena operacija snaga OG Posavina traje od 08.10. do 17.10.1991. godine.

Obrana na Novskom sektoru

Upornom obranom snaga HV na Novskom sektoru (1. A brigada ZNG "Tigrovi"; 125. br HV; 151. br HV; 117. br HV; 105. br HV; 2/153. br HV; 65. sb HV; 56. sb HV; 51. sb HV; 53. sb HV; 65. sb HV; sam. satnija 100. br HV "Štraseri"; topnička bitnica SO 76mm; 15. smpotp HV; sam. divizijun VBR 128mm) zaustavljen je napad snaga 5. K i slomljena njegova napadna moć, aktivnim djelovanjem oslobođeno je naselje Bujavica, time je preoteta operativna inicijativa na Novskom sektoru. Zapovjedništvo OG Posavina cijeneći situaciju donosi odluku o poduzimanju napadnih djelovanja u skladu s zamisli GSHV. Odluku o provođenju napadne operacije je 25.10.1991. odobrio NGS OS RH.

Obrana na Novo Gradiškom sektoru

Smjer Okučani-Nova Gradiška za neprijatelja su bili osobito interesantni. Nastojali su potisnuti 121, 108, i 99. br HV i osvojiti s. Gorice iz kojeg se može dobro nadzirati Nova Gradiška. Osobito jake napade neprijatelj je poduzimao 02., 03., 08., 09. i 11.11.1991. ali bez uspjeha. Hrvatske snage su 13.11.1991. na ovom području poduzele inicijativu i potisnule neprijatelja u smjeru s. Medari (oko 300 m).
Osnovna zamisao plana ORKAN-91: Jednovremenim napadnim djelovanjem glavnih snaga OG Posavina na pravcima Novska-Okučani i Nova Gradiška - Okučani, primjenom obuhvatnih djelovanja uz snažnu topničku potporu razbiti snage neprijatelja u prostoru Okučani - G.Rajič - Stara Gradiška, posjesti državnu granicu na Savi i biti u spremnosti za odbijanje protuudara.
Pomoćnim snagama OG Posavina napadnim djelovanjem na pravcima: Novi Grabovac - Livađan i - Donji Čaglić - Bijele Stijene, presjeći komunikaciju Lipik - Okučani, razbiti neprijatelja u prostoru Rađenovići - Bijela Stijena - Trnakovac i dovesti ga u okruženje, te u suradnji s snagama OG Pakrac razbiti po dijelovima.
Snagama s fronta po mjeri prodiranja napadno djelovati na pravcu Jasenovac - Košutarica - Mlčaka - Orahova, te pravcu Gorice - Pivare, razbiti snage neprijatelja na pravcu napada i sudjelovati glavnim snagama u izvršavanju osnovne zamisli.

  I. faza operacije

Otpočela je 29.10.1991.godine i traje do 22.12.1991. godine. U tom razdoblju, na Novskoj bojišnici, napadnim djelovanjem razbijena su neprijateljska uporišta i oslobođena naselja: Bair, Lovska, Popovac, motel Trokut, Brezovac, Livađani, Korita, Jagma, Gornja i Donja Subocka, Gornje i Donje Kričke. Značajno je napomenuti djelovanje 1.gardijske A brigade "Tigrovi", koja je 29.10. u pozadinu neprijatelja ubacila dvije bojne u prostor sela Vočarica i Jazavica koje su uspješno izvele napad i izvukle se na polazne položaje. U ovoj akciji zarobljena su 2 oficira i 5 vojnika, zaplijenjena je arhiva 16. pmtbr, akcija je bila moralni učinak jer je HV pokazala da može izvršavati i napadna djelovanja.
Na Novogradiškoj bojišnici namjera neprijatelja je bila s jakim snagama iz šireg područja Šnjegovića, Golobrdca, Sinlija i Čečevca sa sjevera ugroziti Novu Gradišku. Kako bi spriječila ovakvu ugrozu 121. b HV sa usklađenim djelovanjem s susjednom 123. br HV poduzima napadna djelovanja tim neprijateljskim uporištima i oslobađa naselja Šnjegović, Golobrdac, Sinlije i Čečevac, oslobađajući snage za izvršenja zadaću u II etapi operacije ORKAN-91.

  II. faza operacije

Otpočela je 22.12.1991., a završila 03.01.1992. Operacija je otpočela napadom 1. A brigada ZNG "Tigrovi" s dijelovima 125. i 100. br HV na četničko uporište u D. Čagliću i Kovačevcu Čaglićkom, u borbama za razbijanje ovih neprijateljskih uporišta, neprijatelj je pružio žilav otpor jer bi padom tih uporišta bila presječena komunikacija Lipik - Bijela Stijena - Okučani, time bile odsječene njegove glavne snage na smjeru Lipik - Okučani i dovedene u okruženje.
Snage OG Posavina na Novogradiškom smjeru (121. br HV; 108. br HV; 2/149. br HV; 99. br HV otpočele su napadna djelovanja 19.12.1991.godine smjerom: Cernička Šagovina - Mašička Šagovina - Širinci i smjerom: Gorice - Pivare i do 03.01.1992. razbile neprijateljska uporišta i oslobodile naselja Mašićka Šagovina, Širinci i Pivare.
Sarajevskim primirjem borbena djelovanja su prekinuta. Bojišnica će se stabilizirati i takva će ostati sve do operacije “Bljesak”. Nakon operacije “Orkan-91” od Pakraca do Save i između Novske i Nove Gradiške ostalo je pod srpskom okupacijom oko 600 km2.


Preuzeto sa portala domovinskirat-xtreemhost, a sadržaj na ovu temu će se nadopunjavati od strane autora ovih stranica.

Pretraga stranice

Croatian English French German Hungarian Italian Russian Spanish Turkish

Osnovni podaciUdruga veterana SJP Alfa Zagreb
Remetinečka cesta 77
10020 Zagreb

info@uvsjp-alfa.hr

PREDSJEDNIŠTVO UDRUGE:
Željko Mihaljević
Željko Šarić
Damir Herceg

ADMINISTRATOR WEB STRANICE:
Franjo Triplat
admin@uvsjp-alfa.hr

Uredovno vrijeme:

PREMA NOVOM REŽIMU RADA UDRUGE

Žiro račun: ZAGREBAČKA BANKA: HR5923600001101782247
MBS: 1836072
OIB: 39923915314

SPONZORI


Foto domovinski rat

Pristupnica

Trenutno aktivnih Gostiju: 17