Obavijest o ljetovanju djece

Gradski ured za branitelje i u 2019. provodi organizirano ljetovanje za djecu hrvatskih branitelja i civilnih žrtava Domovinskog rata osnovnoškolskog uzrasta i slabijeg socijalno ekonomskog statusa, u Hostelu Stoimena u Crikvenici.

Zahtjevi se zaprimaju u Gradskom uredu za branitelje, Zagreb, Vodnikova 14, od ponedjeljka 01.07.2019. godine do popunjenosti kapaciteta, svaki radni dan od 8,00 do 15,30 sati.

Zahtjevu se prilaže sljedeća dokumentacija:
- osobna iskaznica roditelja ( hrvatskog branitelja) na uvid
- dokaz o statusu hrvatskog branitelja ili statusu HRVI-a ( preslika iskaznice)
- preslika rodnog lista za dijete/ djecu
- potvrda izabranog liječnika obiteljske/ opće medicine o nepostojanju kontraindikacija za ljetovanje djeteta u kolektivu/ odmaralištu – OBAVEZNO!

Korisnici pomoći temeljem Zakona o socijalnoj skrbi i dječjeg doplatka dostavljaju presliku rješenja o vrstama socijalne pomoći ili dječjem doplatku

Korisnici obiteljskih paketa- DOKUMENTACIJA NIJE POTREBNA

Sve informacije mogu se dobiti na brojevima telefona: 01/6100-367 i 01/6100-368